مقاوم سازی ساختمان مسکونی - بزرگراه اشرفی اصفهانی
1399/06/01
ادامه مطلب prev icon
از 1399/06/01 تا 1400/06/01
مقاوم سازی ساختمان مسکونی - بزرگراه اشرفی اصفهانی

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب FRP Laminate در زیر دال می باشد.

مقاوم سازی موزه دکتر شریعتی با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی موزه دکتر شریعتی با FRP

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب FRP Laminate در زیر دال می باشد.

پروژه مقاوم سازی مترو شیراز با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
پروژه مقاوم سازی مترو شیراز با FRP

تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض 5 سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از 5 عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض 10 سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

کارخانه سیمان آباده دارای 9 عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از 35 سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

مقاوم سازی هتل استقلال با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی هتل استقلال با FRP

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی با FRP

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.

مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP

طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف CFRPمی گردید.

پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با FRP

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP

تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP در همین راستا تقویت گردیدند.

مقاوم سازی مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز با FRP

برای تقویت ستون ها به روش دورپیچی کردن (Column Wrapping) و برای تقویت خمشی تیرها از الیاف کربن بصورت CFRP Laminate استفاده گردید.

مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان - مشگین شهر با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان - مشگین شهر با FRP

مجتمع تجاری گلستان مشکین شهر به متراژ تقریبی 8,000 متر مربع در استان اردبیل واقع است. در حین اجرا، نقشه های معماری تغییر کرده بطوری که سقف طبقه آخر بصورت سازه فضاکار در آمد.

مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP

سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید.