1402/03/29
مقاوم سازی ۵۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان

از مجموع ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی در استان زنجان ۵۲ هزار واحد مسکونی معادل ۵۶ درصد مقاوم سازی شده است.

1401/12/13
اجرای عملیات مقاوم سازی پل تراکتورسازی

پل تراکتورسازی یکی از مهم ترین پل های جنوب غرب تبریز است

1401/12/13
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان لرزه ای برای مقاوم سازی ساختمان بیمارستان بتن آرمه با قاب های جداسازی شده لرزه ای

هنگامی که زلزله در منطقه ای رخ می دهد، باعث آسیب های سازه ای به ساختمان ها می شود مقاوم سازی این سازه های آسیب دیده قبل از وقوع زلزله که در برابر بار های لرزه ای ناکافی خطرات احتمالی را کاهش داده و تلفات اتی را به حداقل میرساند. برای نشان دادن تاثیر رویکرد مقاوم سازی انتخاب شده بر رفتار لرزه ای ساختمان های منتخب طراحی شده به عنوان یک ساختمان RC یک ساختمان بیمارستان موجود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. از آنجایی که کاربری و اشغال ساختمان انجام شد تا نشان دهد که آیا ساختمان به مقاوم سازی لرزه ای نیاز دارد یا خیر.

1401/11/05
مقاوم سازي همه خانه‌هاي روستايي در آذربايجان شرقي

مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي از مقاوم سازي همه خانه‌هاي روستايي تا پايان سال 1410 در استان خبر داد.

1400/12/21
انتشار کتاب "سازه های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP"

ترجمه شده توسط شرکت رادیاب و دیگر همکاران