• calendar icon 13 اسفند 1401

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان لرزه ای برای مقاوم سازی ساختمان بیمارستان بتن آرمه با قاب های جداسازی شده لرزه ای

پس ساختمان به مسکونی تغییر کرده بود و ارزیابی لرزه ای با نرم افزار وبراساس کد لرزه ای ابران انجام شد. تحلیل دینامیکی با اعمال 7 رکورد زلزله بر روی خاک است  
برای در نظر رفتن عدم قطعیت های مربوط به رویکرد مقاوم سازی که شامل استفاده از باتاقان لاستیکی سرب حرکت زمین از 27 تاریخچه زمانی حرکت رمین استفاده شد و نتیج نشان داد که ساختمان به دلیل افزایش تقاضا به مقاوم سازی لرزه ای نیاز دارد

: Share

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان لرزه ای برای مقاوم سازی ساختمان بیمارستان بتن آرمه با قاب های جداسازی شده لرزه ای

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید