مقاوم سازی ساختمان مسکونی - بزرگراه اشرفی اصفهانی [تصویر]
  • calendar icon 01 06 1399 الی 01 06 1400

مقاوم سازی ساختمان مسکونی - بزرگراه اشرفی اصفهانی

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

 

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد.

 

تقویت و کنترل خیز دال پیش تنیده توسط CFRP  Laminate :

 

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد. در این روش نوارهای  FRP پس از برداشتن جک ها بصورت پیش تنیده در آمده و خیز دال را کاهش می دهد. در این پروژه خیز دال ها به نصف خیز اولیه کاهش یافت. این روش برای اولین بار جهت کاهش خیز دال های پیش تنیده و توسط شرکت رادیاب انجام گرفته است.عکس های بیشتر از این پروژه 

 

: اشتراک گذاری