ساختمان اداری قوه قضائیه [تصویر]

ساختمان اداری قوه قضائیه

 

مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP

پس از اجرای 6 طبقه از ساختمان اداری مورد نظر، از طرف کارفرمای پروژه تصمیم به اضافه نمودن یک طبقه به سازه موجود گرفته شد. با توجه به تغییر اعمال شده در طرح اولیه، سازه موجود مورد بازبینی قرار گرفت و نتیجه کنترل حاکی از ضعف تعدادی از تیرها و ستون های سازه اجرا شده بود. طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRP بوده است.

 

تصاویر بیشتر (6)

: اشتراک گذاری