کارخانه سیمان آباده [تصویر]

کارخانه سیمان آباده

 

مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

کارخانه سیمان آباده دارای 9 عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از 35 سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

ارزیابی وضع موجود توسط مشاور پروژه انجام گردید و مشخص شد که در صورت ادامه این وضعیت، در چند سال آینده می بایست سازه فوق با سازه های جدید جایگزین گردد.

جهت رفع این مشکل نوارهای فیبر کربنی از نوع CFRP Wrap در جهت های عمود بر هم بر روی سازه های فوق نصب گردید.

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری