مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

مقاوم سازی سیلوهای کارخانه سیمان آباده

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

 

کارخانه سیمان آباده دارای 9 عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از 35 سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

 

کارخانه سیمان آباده دارای 9 عدد سیلوی بتنی و تعداد زیادی سازه های صنعتی می باشد که پس از 35 سال کارکرد و بارگذاری مداوم، سازه های فوق دچار فرسودگی شده و ترک های متعدد در بخش های مختلف ظاهر گردیده است.

 

ارزیابی وضع موجود توسط مشاور پروژه (آقای مهندس پورشاهید) مشخص گردید که در صورت ادامه این وضعیت در چند سال آینده می بایست سازه فوق با سازه های جدید جایگزین گردد.

 

برای رفع این مشکل نوارهای الیاف کربنی (CFRP) در جهت های عمود بر هم بر روی سازه های فوق نصب گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (6)

: اشتراک گذاری