موزه دکتر شریعتی [تصویر]

موزه دکتر شریعتی

 

مقاوم سازی سازه بنایی موزه دکتر شریعتی با سیستم CFRP Laminate 

ساختمان از نوع سازه بنایی غیر مسلح با دیوارهای باربر ثقلی جانبی بوده است. مشکل اصلی این ساختمان کمبود عناصر مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که برای رفع این مشکل در یک جهت دیوارهای برشی جدید احداث گردیده و در جهت دیگر دیوارهای آجری توسط نوارهای FRP کربنی از نوع CFRP Laminate  تقویت گردیده است.

 

ساختمان مسکونی دکتر علی شریعتی توسط شهرداری تهران تبدیل به موزه و مرکز فرهنگی گردیده است. همزمان با بازسازی ساختمان، عملیات بهسازی لرزه ای آن اجرا گردید. ساختمان از نوع سازه بنایی غیر مسلح با دیوارهای باربر ثقلی جانبی بوده است. مشکل اصلی این ساختمان کمبود عناصر مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که برای رفع این مشکل در یک جهت دیوارهای برشی جدید احداث گردیده و در جهت دیگر دیوارهای آجری توسط نوارهای FRP کربنی از نوع CFRP Laminate  تقویت گردیده است.

 

مطالعات و مشاوره طرح توسط شرکت سوئیسی SMteam GmbH و عملیات اجرایی کامپوزیت های کربن زیر نظر موسسه فدرال سوئیسی EMPA انجام شده و آقای پروفسور Urs Mayer در مراحل مختلف از پروژه بازدید نموده اند.

 

نکته جالب در مورد این پروژه این است که این پروژه در زمینه مقاوم سازی سازه های بنایی با FRP شاخص ترین پروژه در ایران بوده و به همین دلیل بیشتر شرکتها و افراد علاقه مند به مقاوم سازی عکسهای این پروژه را بدون ذکر منبع در وبسایت های خود قرار داده اند.

تصاویر بیشتر (3)

: اشتراک گذاری