ساختمان مسکونی بزرگراه اشرفی [تصویر]

ساختمان مسکونی بزرگراه اشرفی

 

تقویت و کنترل خیز دال پیش تنیده توسط CFRP  Laminate 

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد. در این روش نوارهای  FRP پس از برداشتن جک ها بصورت پیش تنیده در آمده و خیز دال را کاهش می دهد. در این پروژه خیز دال ها به نصف خیز اولیه کاهش یافت. این روش برای اولین بار جهت کاهش خیز دال های پیش تنیده و توسط شرکت رادیاب انجام گرفته است.

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری