مصلی بزرگ تهران [تصویر]

مصلی بزرگ تهران

 

پروژه مقاوم سازی مصلی بزرگ تهران

مصلی بزرگ تهران با زیر بنای 140,000 متر مربع (ساختمان های موجود) بزرگترین مصلی کشور می باشد. سازه موجود بر اساس ویرایش های ابتدایی آیین نامه زلزله طراحی شده بود که بر اساس ویرایش جدید نیاز به تقویت و بویژه در بخش ستون ها داشته است.


ستونها عمدتا به روش ژاکت فولادی (Steel  Jacketing) تقویت شده اند. برای اجرای این روش بیش از 100,000 مورد سوراخکاری و کاشت انکر بولت و میلگرد انجام شده است. برای این منظور ابتدا تمامی ستون ها توسط دستگاه های دقیق اسکن شده و قبل از عملیات سوراخ کاری آرایش آرماتورها مشخص شده است.

 

تصاویر بیشتر (4)

: اشتراک گذاری