مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP

 

مقاوم سازی پل بتنی با استفاده از FRPتقویت سازه با FRP، لمینیت کربن و...سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید. همزمان با اجرای بخشی از پروژه، به دلیل تغییر جزئیات بارگذاری تصمیم به تقویت خمشی تیرهای اصلی پل گرفته شد. بر اساس طرح تقویت، تیرهای اصلی پل با استفاده از CFRP Laminat تقویت گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری