پل قم رود [تصویر]

پل قم رود

 

مقاوم سازی پل قم رود در قم با FRP
سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید. همزمان با اجرای بخشی از پروژه، به دلیل تغییر جزئیات بارگذاری تصمیم به تقویت خمشی تیرهای اصلی پل گرفته شد. بر اساس طرح تقویت، تیرهای اصلی پل با استفاده از CFRP Laminat تقویت گردید.

 

تصاویر بیشتر (4)

: اشتراک گذاری