مجتمع تجاری گلستان [تصویر]

مجتمع تجاری گلستان

 

مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان در مشکین شهر با FRP

مجتمع تجاری گلستان مشکین شهر به متراژ تقریبی 8,000 متر مربع در استان اردبیل واقع است. در حین اجرا، نقشه های معماری تغییر کرده بطوری که سقف طبقه آخر بصورت سازه فضاکار در آمد. به علت دهانه های بزرگ سازه و برف زیاد منطقه، ستون های پیرامونی که تکیه گاه های سازه فضاکار بوده اند نیاز به تقویت داشته اند. همچنین به علت مقاومت مشخصه کم بتن سازه و تغییر بارگذاری نیاز به افزایش سختی وجود داشته که توسط دیوار برشی های جدید تامین گردید. تعدادی از تیرها نیز بصورت موضعی توسط FRP Laminate وFRP Wrap  تقویت گردید.
 

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری