مرکز تجاری خلیج فارس شیراز [تصویر]

مرکز تجاری خلیج فارس شیراز

 

مقاوم سازی مرکز تجاری خلیج فارس شیراز با FRP

این ساختمان واقع در شیراز، با زیربنای 500,000 متر مربع بزرگترین مجتمع تجاری ایران می باشد.در بخشی از این ساختمان به دلیل تغییر کاربری میبایستی تعدادی از تیرها و ستون ها بصورت موضعی تقویت می گردید. برای تقویت ستون ها به روش دورپیچ کردن (Column Wrapping) و برای تقویت خمشی تیرها از الیاف کربن بصورت CFRP Laminate استفاده گردید.

تصاویر بیشتر (6)

: اشتراک گذاری