مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

 

 تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP در همین راستا تقویت گردیدند.

 

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (7)

: اشتراک گذاری