سیلوهای گندم نکا [تصویر]

سیلوهای گندم نکا

 

مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با سیستم FRP

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

اقدامات انجام گرفته در زمینه ترمیم و تقویت موضعی ترک ها شامل موارد زیر بوده است:

- باز کردن محل ترک و بررسی وضعیت آن

-زدودن بتن های سست در محدوده اطراف ترک

- بررسی وضعیت میلگردها از نظر خوردگی و کمبود مقطع آنها

-ترمیم ترک توسط رزین اپوکسی

- زیرسازی سطح برای نصب الیاف کربن

-نصب الیاف کربن بصورت تسمه های CFRP Laminate در جهت طولی ترک برای جبران کمبود ظرفیت کششی میلگردها

-نصب الیاف کربن بصورت CFRP Wrap در جهت عرضی ترک برای تامین یکپارچگی سازه در محل ترک

- هم رنگ کردن بخش ترمیم شده با سایر نقاط سازه

 

تصاویر بیشتر (8)

: اشتراک گذاری