سد سفید رود منجیل [تصویر]

سد سفید رود منجیل

 

تقویت بتن با ورق های فولادی

سد سفیدرود منجیل با ارتفاع 106 متر از پی و طول تاج 425 متر یکی از بزرگترین سدهای بتنی ایران است که در سال 1341 به بهره برداری رسیده است.

ورق های فولادی نصب شده بر روی مجراهای خروجی آب سد در اثر تماس مداوم با آب دچار خوردگی شده بود. جهت نصب ورق های فولادی جدید سوراخ کاری و کاشت بولت در بتن موجود صورت گرفت. علاوه بر سوراخ کاری و کاشت انکر بولت به درخواست دستگاه نظارت جهت شناسایی مقاومت کششی رزین بکار رفته برای کاشت انکر بولت ها از آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-Out) میلگرد نیز  انجام و مورد تایید قرارگرفت.

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری