سد سفید رود منجیل
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
سد سفید رود منجیل

سد سفیدرود منجیل با ارتفاع 106 متر از پی و طول تاج 425 متر یکی از بزرگترین سدهای بتنی ایران است که در سال 1341 به بهره برداری رسیده است.