هتل بزرگ آزادی تهران
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
هتل بزرگ آزادی تهران

ساختمان 28 طبقه بتنی این هتل دارای 500 اتاق بوده و از این نظر بزرگترین هتل کشور می باشد. سازه این هتل قبل از تدوین آیین نامه زلزله طراحی و احداث گردید و از لحاظ تحمل نیروهای جانبی ناشی از زلزله دارای دو مشکل اساسی بوده است.

مقاوم سازی موزه دکتر شریعتی با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی موزه دکتر شریعتی با FRP

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب FRP Laminate در زیر دال می باشد.

مقاوم سازی هتل استقلال با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی هتل استقلال با FRP

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
پروژه مقاوم سازی سیلوهای گندم نکا با FRP

سیلوهای بتنی گندم شهرستان نکا در حدود سال 1360 احداث شده اند. در سالهای اخیر در نقاط مختلف سیلوهای بتنی ترک هایی پدیدار شده و در یک نقطه پیشرفت ترک به حدی بوده که منجر به نفوذ آب به داخل سیلو شده بود.

مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP

تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP در همین راستا تقویت گردیدند.